Specielt for psykologer

 

Personlig udviklingsarbejde/egenterapi og supervision

I 2024 afholdes Personlig udvikling/egenterapi i gruppe

Psykologer som er på vej til autorisation eller specialistuddannelse kan ved deltagelse i kursus i personllig udvikling få godskrevet 20 timers personligt udviklingsarbejde i gruppe på 8 deltagere. Kurset foregår som internat på mit kursuscenter, Gudenåvej 58, Voervadsbro, 8660 Skanderborg.

I 2024 afholdes et 3 dgs kursus d. 2. - 5. oktober 2024

 

Kontakt mig for nærmere oplysninger på mail@mikaelsonne.dk eller tlf 30 30 60 99

 

Supervisionsgruppe for psykologer, forår 2024.

Supervisionsgruppe for psykologer, under ledelse af Mikael Sonne (specialist- og supervisor godkendt). Supervisionen vil kunne tælle i forbindelse med psykologers autorisation og specialistuddannelse. 

Deltagere: Psykologer, max 5 deltagere.

Sted: Kursuscentret, Gudenåvej 58, Voervadsbro, 8660 Skanderborg,

Tid: efterår 2024 : d. 25. september og d. 18. november

interesserede kan henvende sig.

Tilmelding: 
Pris: 2 x 1700 kr. for at deltage. Samlet faktura vil blive fremsendt i forbindelse med optagelse.

Supervisionen vil kunne tælle i forbindelse med autorisation eller specialistuddannelse.

mail@mikaelsonne.dk eller tlf. 30 30 60 99.