Gestaltterapi som relationel, psykodynamisk og strukturelteori & terapitilgang - i selektiv dialog med selvpsykologien 

Jan TønnesvangLektor, ph.d.
Psykologisk Institut, 
Aarhus Universitet. 


Artiklen søger at indkredse nogle af de udfordringer, der knytter sig til en fortsat udfoldelse og videreudvikling af gestaltterapi som en relationel, psykodynamisk og strukturelforankret terapitilgang. Bl.a. diskuteres muligheden for at anvende det selvpsykologiske begreb om selvobjekter som grundlag for en nuanceret forståelse af intersubjektive aspekter i gestaltterapi. Endvidere klargøres det, at og hvorledes gestaltterapi er psykodynamisk. Herudover diskuteres behovet for en gestaltteoretisk begrebsliggørelse af psykiske organiseringsmønstre i strukturelle termer. Afslutningsvist gives der et bud på, hvad artiklens forfatter anser for at være de tre mest centrale metodiskekomponenter i gestaltterapi[1].