Mentalisering er udviklet som et integrativt begreb, idet det har sine rødder i både kognitiv psykologi , psykoanalytisk objekt-relationsteori (specielt Bion) , Winnicott’s ideer og i udviklingspsykologien med baggrund i Bowlby’s attachment teori.

Mentaliseringsbegrebet knytter sig ikke til en bestemt retning eller skole. I denne korte artikel vil vi se på, hvordan vi i vores integrative tilgang arbejder med mentaliseringsbegrebet.