Personlig udvikling

specielt for psykologer

Personlig Udvikling 

En gang om året afholdes dette kursus, som omfatter tre dages intensivt fokus på personlig udvikling under nænsom og professionel styring. Deltageren får lejlighed til at bearbejde personlige udfordringer, frigøre uudnyttede ressourcer og styrke eget selvværd og medmenneskelighed.

Deltageren får indsigt i det menneskelige generelt og en øget selvindsigt, som et vigtigt fundament for samarbejde, kommunikation og udvikling af relationskompetence i jobbet. Mindfulness og meditationstræning indgår som del af kurset.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for deltagelse udover en interesse i og et ønske om øget selvindsigt og personlig udvikling.

Kurset kan tages som en introduktion til den integrative gestalttilgang. For deltagende psykologer vil kurset kunne godskrives med 20 timers personligt udviklingsarbejde til specialistuddannelsen i psykoterapi.

Anmodning om optagelse modtages .