Gestaltterapi og kognitiv terapi – en mulighed for gensidig befrugtning?                                                   af Ulla sommer & Jan tønnesvang

 

se hele artiklen fra "Psyke og Logos" her

Artiklen istandsætter et møde mellem centrale dele af det gestaltterapeutiske og det kognitivt terapeutiske begrebsapparat med henblik på at undersøge gensidige befrugtningsmuligheder i de to tilgange, når de tages til efterretning på deres grund- 
forståelser og anskues i deres komplementaritet frem for i deres 
modsætning. Artiklen er skrevet som led i at udvikle integrativ gestalt 
praksis.