Baggrund

Jeg er cand. psych., autoriseret psykolog, godkendt specialist i psykoterapi og supervisor på videreuddannelsesniveau. Leder og ejer af Gestaltterapeutisk uddannelsescenter. Jeg har konsultation og afholder kurser, uddannelse og supervision på mit kursuscenter i Voervadsbro ved Skanderborg.

Har arbejdet i psykiatrien som klinisk psykolog 1978-84 og haft selvstændig virksomhed siden 1984. Psykoterapeutisk videreuddannet ved International Psychotherapy Training Center af Natasha Mann og Barrie Simmons og ved Gestalt Training Center, San Diego af Erving og Miriam Polster, hos Gary Yontef og GATLA, samt i meditation og energi-arbejde hos Bob Moore.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lederudvikling

Jeg har gennem mange år arbejdet med lederudvikling, både via individuel coaching, men især via kurser med fokus på det personlige aspekt af lederskabet. Har været underviser på DiEU’s Lederudviklingskurser, samt træner for teamet bag lederuddannelsen ”Solstrandprogrammet”, som ledes af Administrativt Forskningsfond ved Handelshøjskolen i Bergen, Norge. 

Personaletræning, supervision og samarbejdskurser for en lang række institutioner og organisationer har også været del af mit arbejdsområde. Gennem mere end 25 år har jeg løbende afholdt kursusforløbet "Lederens Personlige Udvikling" med deltagende ledere fra bl.a. Danfoss, Grundfos, Lego, B&O, Falck, TDC, Danske Bank, Nordea og mange andre virksomheder, samt forstandere, sygehusdirektører og andre ledere fra det offentlige område.
 
Undervisere og samarbejdspartnere: se her
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metode

IGP er den integrative psykologiske grundforståelse jeg arbejder ud fra. I IGP søger man bl.a. at have en samtidig opmærksomhed på fire grund-perspektiver. Tager vi et fænomen som arbejdsrelateret stress, så er der

- et indre entalsperspektiv: personens tanker/følelser: oplevelse af pres, føler fx inkompetence

- et ydre entalsperspktiv: personens adfærd og fysiske symptomer, fx søvnløshed

- et ydre flertalsperspektiv: observerbare strukturelle forhold, fx organisationsændringer

- et indre flertalsperspektiv: "kulturelle" forhold, fx uformelt lederskab, mobning etc.

Ved afdækning af hvad der kan opdages i de fire perspektiver, bringes klarhed til, hvordan forholdene relaterer sig til hinanden, og hvad vi skal arbejde med.

Den teoretiske og praktiske forståelse af IGP er beskrevet uddybende i: MIkael Sonne & Jan Tønnesvang: Integrativ Getalt Praksis - kompleksitet og helhed i arbejdet med mennesker (Hans Reitzels forlag 2013).