lederudvikling personligt lederskab

Et eksklusivt uddannelsesforløb, hvor der arbejdes intensivt med det personlige lederskab. Uddannelses forløbet kan kombineres med individuel coaching både før og efter forløbet.

 

ledelse personlig udvikling

Lederens Personlige Udvikling - 3 x 3 døgn internat

Jeg har gennnem mere end 25 år afholdt uddannelsefoløbet Lederens Personlige Udvikling. Kurset er for ledere fra privat og offentligt regi og fra mange forskellige ledelsesniveauer. For mange har det været en optimal måde at gennemgå en både personlig og ledelsesmæssig udviklingsproces. 

Selv om man kender sine 'blinde pletter' eller udviklingsønsker, er det ikke ensbetydende med, at man formår at gøre noget ved dem. Den intellektuelle erkendelse er ikke altid nok. Det kan være relevant at undersøge, hvordan man på et mere ubevidst plan blokerer sig selv.

Næste hold starter d. 26. november 2019. Interesserede kan henvende sig mhp optagelse.

 se udtalelser fra deltagere

 
 
lederkursus

Opfølgningskursus LPU

Der afholdes et årligt opfølgningskursus, som udelukkende henvender sig til deltagere, som har gennemført uddannelsesfoløbet.
Næste opfølgningsmodul er d. 4. - 6. september 2019