Specielt for psykologer

 

Personlig udviklingsarbejde/egenterapi og supervision

Personlig udviklingsarbejde

Personlig udvikling/egenterapi i gruppe

Psykologer som er på vej til autorisation eller specialistuddannelse kan ved deltagelse i  kursus i personllig udvikling d. 22.-25. september 2021, få godskrevet 20 timers personligt udviklingsarbejde.

Lederens Personlige Udvikling.

Der vil også være mulighed for at optage psykologer på det længerevarende kursusforløb 'Lederens Personlige Udvikling', hvor timer ligeledes vil kunne tælle i forbindelse med specialistuddannelsens krav om personligt udviklingsarbejde. 

Supervisionsgruppe for psykologer, efterår 2021.

Supervisionsgruppe for psykologer, under ledelse af Mikael Sonne (specialist- og supervisor godkendt). Supervisionen vil kunne tælle i forbindelse med psykologers autorisation og specialistuddannelse. 

Deltagere: Psykologer, max 6 deltagere.

Sted: Kursuscentret, Gudenåvej 58, Voervadsbro, 8660 Skanderborg,

Tid: efterår 2021: datoer kommer medio maj!

Tilmelding: Man tilmelder sig de 3 gange.
Pris: 3 x 1700 kr. for at deltage. Samlet faktura vil blive fremsendt i forbindelse med optagelse.

Supervisionen vil kunne tælle i forbindelse med autorisation eller specialistuddannelse.

 

mail@mikaelsonne.dk eller tlf. 30 30 60 99.