Lederens Personlige Udvikling

Et eksklusivt kursusforløb, hvor der arbejdes intensivt med det personlige lederskab. 

Selv om man kender sine 'blinde pletter' eller udviklingsønsker, er det ikke ensbetydende med, at man formår at gøre noget ved dem. Den intellektuelle erkendelse er ikke altid nok. Det kan være relevant at undersøge, hvordan man på et mere ubevidst plan blokerer og hindrer sig selv i den personlige udvikling, som man ønsker og har brug for. 

Mikael Sonne har gennnem mere end 25 år afholdt kurset Lederens Personlige Udvikling. Kurset er for ledere fra privat og offentligt regi og fra mange forskellige ledelsesniveauer. For mange har det været en optimal måde at gennemgå en både personlig og ledelsesmæssig udviklingsproces.
Kursusforløbet kan kombineres med individuel coaching både før og efter kurset.