LPU - opfølgningskursus, september 2019

2 døgns internat på kursuscentret Gudenåvej 58, Voervadsbro, 8660 Skanderborg.

Der vil også 2019 være mulighed for at deltage i et fortsættelseskursus for deltagere, der har gennemført kurset ”Lederens Personlige Udvikling”.

Formål: At vedligeholde, træne og udvikle de tilegnede personlige/ledelsesmæssige kompetencer. F.ex. prioritering i arbejdslivet, delegering, konflikthåndtering og andre aspekter af lederskabet. 

Kurset vil styrke deltagerens personlige erhvervsrettede kompetencer.

Formen veksler mellem oplæg, træning og meditativ fordybelse. Der vil blive arbejdet med udgangspunkt i den enkelte deltagers egen situation.

Der vil blive arbejdet med den integrative ledelsesmodel (IGP) med de fire grundperspektiver som skærper evne til perspektivtagning og annalyse af sammenhænge mellem egne tanke/føle-mønstre, handlinger, virksomhedskultur, det organisatoriske og ledelsesmæssige samt de indvirkende ydre betingelser. 

 
 

Dato/pris

Dato: d. 04 sept. 2018  kl. 20 til d. 06. sept. 2019 kl.15.

Pris: 5.550 kr. inkl. kost/logi.

Tilmelding sker ved henvendelse til mail@mikaelsonne.dk

Optagelse sker i den rækkefølge tilmelding modtages. Man vil straks modtage orientering om, hvorvidt man er optaget, eller om kurset allerede er overtegnet.

Tilmelding er økonomisk bindende.